Vi må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv….

Siden sist har jeg tenkt mer og mer på hvordan vi kan forebygge rusmisbruk. Har vært i kontakt med flere foreldre som er i samme situasjon som oss, der enkelte er der vi var for 4 år siden, midt i et kaos av mulige løsninger.Ser med fortvilelse hvordan disse går igjennom det samme som oss, og vet samtidig at dette livet i helvete bare vil fortsette i all framtid, til tross for at det stadig blir flere som finner styrke til å kjempe kampen mot rus.
Forskning sier at rusmisbruk er veldig arvelig, og da behøver det ikke være fra foreldre til barn, men det kan ligge hos andre i slekta. Tenk om dette kunne blitt mere forsket på, slik at vi kanskje kan “luke” ut disse kjente risikofaktorer.
En forsker sier:
“Når forskere har studert alkoholavhengighet gjennom tvillingstudier, studier av adopterte og dyremodeller, så er arveligheten mellom 40 og 60 prosent.

Det vil si at dersom du har en tvilling, og denne tvillingen vokser opp hos andre foreldre enn deg, og så blir avhengig av et rusmiddel, så er sannsynligheten for at det samme vil skje deg mellom 40 og 60 prosent. Selv om dere vokste opp hos forskjellige foreldre”.

Tilfeldigheten spiller også inn hos andre, feks kan en skade som gir store smerter i en periode være nok, der er enkelte leger “flinke” til å pøse på med smertestillende, uten å undersøke om det kan være faktorer som burde tenne en varsellampe, som å se litt på hva som ligger i familien ellers. Disse pasientene blir etter en tid brysomme pasienter som stadig må ha mere medisiner, rett og slett fordi de har blitt avhengige under behandlingen. Dette er slett legearbeid!

Ungdommer med ubehandlet ADHD og andre lignenede tilstander, finner fort ut at de kan selvbehandle seg selv med rusmidler, da veien til legal behandling er for kronglete og vanskelig, utredning innen dette er for mange ikke mulig, da deres primærleger ikke har kunnskaper eller interesse nok til å se tegnene. Kjenner til foreldre som ber om utredning, da de ser at barna deres sliter, enten sosialt, med konsentrasjon eller annet.

Mitt poeng er at vi kunne ha unngått å komme så langt at barna våre blir rusavhengig, med de store konsekvenser dette får for de selv og familien ellers, hvis vi tidlig kunne ha lært oss å se tegn som krever tiltak, kunne ha et helsevesen som straks stiller opp for de som ber om det, og at behandlingsapparatet er der når behovet dukker opp. Dette har kommet til å gitt store samfunnsøkonomiske fordeler. Jeg tror at blant alle rusmisbrukere, eks rusmisbrukere og pårørende finnes det masse kunnskap om hva som kunne vært gode tiltak.
Var nettopp i Oslo og deltok på den 10.nasjonale LAR-konferanse, der det blant annet var tilbakeblikk på rusomsorg, behandlingsmetoder i Norden, gode innlegg fra de forskjellige behandlere/leger innen rus. Vi var ca 600 stk, og vi var to-2-pårørende… Da lurer jeg på hvorfor verdifull erfaring ikke blir vektlagt mere?

Her i Ålesund ser det ut til at erfaringer fra brukergruppen nå blir etterspurt, og forstår det også slik at pårørende skal ses på som ei ressurs i arbeidet fremover. Dette er positivt, og viser dyktigheten blant de som jobber med dette i kommunen vår. Må bare nevne at den personen som har vært leder for rus i kommunen skal gå av nå, takker henne fra hele familien, og håper på like stort engasjemang hos den som tar over.

Dette ble noen refleksjoner rundt det å huske på at selv våre søte fantastiske små barn kan bli til voksne rusmisbrukere, uansett hva vi gir dem i ballast. La oss forsøke å fokusere på forebygging, opplysning, tidlig behandling, og ikke minst aksept for de som faller utenfor vårt dyrebare A4-bilde.
Ha en fin lørdag alle venna 🙂

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Vi må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv….

  1. Kai k says:

    Gla i dæ❤️

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s